Mistrzostwa Piły 2013

Zapisy do VII OTWARTYCH MISTRZOSTW PIŁY W KOLARSTWIE SZOSOWYM  MASTERS

Jazda indywidualna na czas:
 
Wyścig Hobby:
[FORMULARZ]

Wyścig Amatorzy:
[FORMULARZ]

Wyścig Główny:
[FORMULARZ]

Oświdczenia dla uczestników VII Szosowych Mistrzostw Piły.

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO
 


PLAN  VII OTWARTYCH MISTRZOSTW PIŁY w KOLARSTWIE SZOSOWYM

15 wrzesień 2013 r. (niedziela)

– Jazda indywidualna na czas.
07.00 – Otwarcie biura zawodów i miasteczka kolarskiego
07.00-09.00 – Zapisy zawodników (jazda indywidualna na czas i start wspólny)
11.00-12-30 – Zapisy zawodników (start wspólny)
09.15 – Odprawa techniczna z zawodnikami
09.30 – Odprawa techniczna z grupą zabezpieczającą
10.00 – Start pierwszego zawodnika (orientacyjny czas przejazdu 14-20 min), trasa patrz mapa.
12.00 – Dopuszczalny start ostatniego zawodnika.
12.20 – Dekoracja  zwycięzców jazdy indywidualnej na czas      

 

– Wyścigi ze startu wspólnego    
13.00 – Odprawa techniczna z grupą zabezpieczającą zawody
13.15 – Odprawa techniczna z zawodnikami.
13.30  – Start zawodników do wyścigu  HOBBY
13.35 – Start zawodników do wyścigu  VIP i dzieci                
14.00 – Start wyścigu amatorów 4×7 km =28 km
15.00 – Start wyścigu głównego 8x7km = 56 km
16.30 – Zamknięcie mety.
16.30 – 16.50 – Dekoracja Mistrza PIŁY na linii mety.
17.00 – Dekoracja zwycięzców poszczególnych grup klasyfikacyjnych.
17.30 – Losowanie nagród wśród zawodników i poczęstunek
18.30 – Zakończenie zawodów
 REGULAMIN
VII OTWARTE MISTRZOSTWA PIŁY W KOLARSTWIE SZOSOWYM  MASTERS
 
Cel zawodów
Wyłonienie Mistrza Piły
Popularyzacja kolarstwa szosowego w regionie pilskim oraz roweru jako aktywnej formy wypoczynku
Promocja Miasta i Gminy Piła
 
Termin i miejsce
Zawody o odbędą się w dniu 15 września 2013r. w PIle o godz. 10.00  jazda indywidualna na czas OPEN, a od godz. 13.30 wyścigi ze startu  wspólnego (szczegóły startów poniżej).
Miejsce Biura zawodów: Stadion Miejski MOSiR ul. Żeromskiego 90
Organizator Urząd Miasta Piła, Kolarska Grupa Masters KAMELEONTEAM, UKS Sportowiec Piła , MOSiR Piła
 
Biuro zawodów – zapisy
Biuro zawodów MOSiR Piła ul. Żeromskiego 90 czynne w dniu 15 września 2013 w godz. 07.00-09.00 i 11.00- 12.00
aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora KAMELEONTEAM.PL
wpisowe należy wpłacić na konto organizatora do dnia 05.09.2013 r.
konto bankowe: Bank BGŻ Oddział Piła BGŻ S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0222 5950
 
Za datę wpłaty wpisowego przyjmuje się dzień wpłynięcia wpisowego na konto organizatora
wpisowe wynosi 30,00 zł za każdy start w wyścigu wpisowe do udziału w wyścigu "HOBBY" – 5,00 zł – organizator nie zwraca wpisowego
 
Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić na żądanie obsługi w biurze zawodów. Brak potwierdzenia wpłaty, w przypadku osób, które dokonały wpłatę w okresie krótszym niż tydzień przed imprezą, stanowi podstawę do niedopuszczenia uczestnika do startu w imprezie zapisy i wpłata startowego jest możliwa również w dniu zawodów w Biurze Wyścigu.
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
– podstawową opieką medyczną na trasie wyścigu
– ubezpieczenie OC zawodów,
– poczęstunek po wyścigu
– puchary dla zdobywców pierwszych trzech miejsc
 
Uczestnictwo
W mistrzostwach Piły w kolarstwie szosowym mogą startować:
– zawodnicy i zawodniczki posiadający ważną licencję na rok 2013 (kolarze Masters urodzeni do 1982 roku oraz zawodnicy kat. Cyklosport  urodzeni w latach 1983 – 1996).
– kolarze niezrzeszeni i bez licencji startują na podstawie badań lekarskich
– dzieci za pisemną zgodą rodziców.
Wymagane jest wydrukowanie i wypełnienie "Oświadczenia zadownika…" znajdującego się jako załącznik do regulaminu i dostarczenie do biura zawodów w trakcie zapisów.
 
Sposób przeprowadzenia wyścigu
Wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol dot. kolarstwa szosowego na trasach:
 
Jazda indywidualna na czas
START i META  ul Mickiewicza na wysokości pralni SONIA, kont. Mickiewicza, Koszalińska, nawrót przed skrzyżowaniem z Al. Niepodległości, Koszalińska, Mickiewicza, Warsztatowa, nawrót przed rondem Kuronia 9 przy LIDLU) Warsztatowa, Mickiewicza.
Długość trasy 10000 m.
 
 
Wyścig ze startu wspólnego
START ul. Mickiewicza na wysokości pralni SONIA, kont. Mickiewicza, Koszalińska, Paderewskiego, Matejki, Chopina, Al. Wojska Polskiego, Konarskiego, Ceglana, Warsztatowa, Mickiewicza META.
Długość rundy 7000 m.

 
Kategorie i dystans
Puchar, koszulka i tytuł Mistrza Piły przyznana zostanie w kat. OPEN w każdym z dwóch wyścigów:
– w jeździe indywidualnej na czas
– ze startu wspólnego
 
15.09.2013 r. Jazda indywidualna na czas
 godz. 10.00 start pierwszego zawodnika wg kolejności od najstarszej kategorii wiekowej od M70 do M30 + Cyklosport – dystans 10000 m
 
15.09.2013 r. wyścigi ze startu wspólnego
godz. 13.30 – kategoria hobby dystans – 7 km
godz. 13.35 – kategoria VIP dystans – 7 km
godz. 14.00 – kategoria Amator dystans 4×7 km – 28 km
godz. 15.00 – Wyścig główny wszystkie kat. wiekowe – dystans 8x7km – 56km.
 
klasyfikacja końcowa  zgodnie z przepisami Masters. W kategorii VIP prawo startu mają osoby zaproszone zapisy prowadzi dyrektor wyścigu L.Sadowski.
 
Nie ma obowiązku startu w dwóch wyścigach (jazda indywidualna na czas + wybrany wyścig ze startu wspólnego).
 
Bezpieczeństwo
Wyścig będzie odbywał się przy ruchu drogowym zamkniętym (jazda na czas), wyścigi ze staru wspólnego przy ruchu ograniczonym na skrzyżowaniach, oznacza to, że zawodnicy, przed którymi nie ma pojazdu policji, muszą jechać prawą stroną drogi i zachować szczególną ostrożność. Na trasę wyścigu nie będą wpuszczane żadne wozy techniczne startujących zawodników. Pozostałe pojazdy podczas wyścigu muszą być oznakowane kolorowymi nalepkami informacyjnymi otrzymanymi od organizatora po akredytacji organizatora. Kierowcy pojazdów są zobowiązani podporządkować się poleceniom Komisji Sędziowskiej, organizatora wyścigu i służbom porządkowym
Kierowcy uczestniczący w wyścigu są zobowiązani do naklejenia otrzymanych oznakowań:
pojazdy organizatora wyścigu – biały pasek czerwone litery – ORGANIZATOR 1 – 3
pojazdy Komisji Sędziowskiej- czerwony pasek, białe litery – JURY1 – 3
pojazdy mediów – na zielonym tle czarne litery – MEDIA 1 – 6
 
Zasady finansowania
Koszty organizacyjne wyścigu ponosi  organizator. Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących pokrywają osoby zainteresowane  zgłaszające udział w zawodach.
 
Nagrody
Zwycięzcy w kat. OPEN otrzymują puchar i koszulkę Mistrza Piły.
Za miejsca 1-3 puchary w każdej kat. wiekowej.
 
 
Kontrola antydopingowa
Podczas wyścigu kolarze podlegają pod przepisy antydopingowe UCI i PZKol.
 
Ceremonia Dekoracji
Zgodnie z art. 1. 2. 112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek, po wyścigu zgłosić się następujący zawodnicy: zwycięzca wyścigu i zawodnicy do 3 miejsca. Zawodnicy do dekoracji przystępują w strojach kolarskich. Dekoracja zawodników 1-3 w kat. OPEN odbędzie się na mecie zaraz po zakończeniu wyścigu. Dekoracje w poszczególnych kat. wiekowych w miasteczku wyścigu przy stadionie MOSiR.
 
Postanowienia końcowe
Sędziego Głównego wyznacza  WZKoL.
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol.
Zawodnicy startuj ą na własną odpowiedzialność.
Zawodnicy oraz osoby towarzyszące winni być ubezpieczeni indywidualnie
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie jak i za ewentualne szkody i rzeczy zagubione.
Zawodnicy startują w kaskach ochronnych (obowiązują kaski sztywne dot. to również kasków do jazdy ind. na czas)
Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
 
 
Najbliższy szpital
– Szpital Specjalistyczny w PILE ul. Rydygiera 1
– ARS MEDICAL ul. Wojska Polskiego 43
 
 
NOCLEGI:
– Dom Studenta PWSZ, tel. 67 352 26 45
– Restauracja-Hotel GRINGO, tel. 67 353 24 49 , kom. 501 556 364

– Hotel GWDA, ul. Dąbrowskiego 8, tel. 67 351 12 77