Regulamin Cyklo Piła 2019

Cyklo Piła 2019 plakat

Regulamin Sprawdzianów Kolarskich CYKLO PIŁA 2019

1. CEL IMPREZY:
– propagowanie aktywnego wypoczynku,
– promocja cennych krajobrazowo okolic Piły,
– wpisanie imprezy w coroczny kalendarz imprez rowerowych
– rozwój kolarstwa i jego propagowanie wśród dzieci, młodzieży – MINI Cyklo Piła oraz dorosłych – CYKLO Piła

CYKLO PIŁA jest imprezą otwartą, więc jest możliwy start zawodników z całego kraju.
Sprawdziany kolarskie CYKLO PIŁA zostaną rozegrane w 7osobnych edycjach.
Rywalizacja Cyklo Piła 2019 – odbywa się z podziałem na kategorie wiekowe (pkt. 6 Regulaminu).

MINI CYKLO PIŁA to 6 edycji zabawy w kolarstwo dla najmłodszych!

2. ORGANIZATOR:
KAMELEONTEAM Kolarska Grupa Masters, MOSiR Piła, UKS Sportowiec Piła

3. ZAPISY
BIURO ZAWODÓW – Domek Lotnika – na pilskim lotnisku.
Edycja NIETUSZKOWO – biuro zawodów przy sklepie spożywczym.

Zapisy na wszystkie edycje odbywają się w biurze zawodów.

OPŁATA STAROWA w wysokości 30 zł dla zawodników od 19 roku życia, 10 zł dla zawodników od 7 do 18 roku życia, 5 zł – dzieci do lat 6, płatne w Biurze Zawodów w dniu ich rozpoczęcia (patrz punkt 6 Regulaminu).

4. PUNKTACJA INDYWIDUALNA
Zwycięzcą indywidualnym CYKLO PIŁA 2019 w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie zawodnik/zawodniczka, którzy zdobędą najwięcej punktów w 5 najlepszych startach.
W sytuacji równej ilości punktów o zwycięstwie końcowym decyduje zajęte miejsce na finałowej edycji CYKLO PIŁA 2019 r.
Klasyfikowani w rywalizacji o zwycięstwo w ramach CYKLO PIŁA 2019 będę zawodnicy/zawodniczki, którzy wzięli udział (nie koniecznie ukończyli) w co najmniej 4 edycjach zawodów.

Punkty klasyfikacji generalnej za zajęte miejsca na mecie:
1 miejsce – 65 pkt.
2 miejsce – 60 pkt.
3 miejsce – 56 pkt.
4 miejsce – 53 pkt.
5 miejsce – 50 pkt.
6 miejsce – 48 pkt.
7 miejsce – 46 pkt.
8 miejsce – 44 pkt.
9 miejsce – 42 pkt.
10 miejsce – 40 pkt.
11 miejsce – 39 pkt.
12 miejsce – 38 pkt.
13 miejsce – 37 pkt.
14 miejsce – 36 pkt.
15 miejsce – 35 pkt.
16 miejsce – 34 pkt.
17 miejsce – 33 pkt.
18 miejsce – 32 pkt.
19 miejsce – 31 pkt.
20 miejsce – 30 pkt.
21 miejsce – 29 pkt.
22 miejsce – 28 pkt.
23 miejsce – 27 pkt.
24 miejsce – 26 pkt.
25 miejsce – 25 pkt.
26 miejsce – 24 pkt.
27 miejsce – 23 pkt.
28 miejsce – 22 pkt.
29 miejsce – 21 pkt.
30 miejsce – 20 pkt.
31 miejsce – 19 pkt.
32 miejsce – 18 pkt.
33 miejsce – 17 pkt.
34 miejsce – 16 pkt.
35 miejsce – 15 pkt.
36 miejsce – 14 pkt.
37 miejsce – 13 pkt.
38 miejsce – 12 pkt.
39 miejsce – 11 pkt.
40 miejsce – 10 pkt.
41 miejsce i dalsze – 5 pkt.

Punktacja etapu górskiego NIETUSZKOWO + 15 pkt. dodatkowo do zdobytych punktów za dane miejsce w klasyfikacji na tym etapie.

Wyniki poszczególnych edycji będą publikowane na portalu Facebook – CYKLO Piła w ciągu 48 godz. od ich zakończenia.

5. KATEGORIE WIEKOWE CYKLO PIŁA 2019

MĘŻCZYŹNI
– Junior 2004 – 2001 (15-18 lat)
– Elita 2000 – 1985 (19-34 lata)
– Masters I 1984 – 1970 (34-49 lat)
– Masters II 1969 i starsi (powyżej 50 lat)

KOBIETY
– open 2004 i starsze

DZIECI – MINI Cyklo Piła
– przedszkolak 2013 i młodsi (poniżej 7-roku życia)
– żak 2012 – 2009 (7-10 lat)
– młodzik I – 2008 – 2007 (11 i 12 lat)
– młodzik II – 2006-2005 (13-14 lat)

NOWOŚĆ!
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA CYKLO PIŁA 2019:

– kapitan drużyny zgłasza do dnia 31 marca 2019 r. swoich zawodników (składy 4-osobowe) bez podziału na kategorie wiekowe
– do klasyfikacji drużynowej wliczamy sumę punktów zdobytych przez 3 najlepszych zawodników drużyny na każdym etapie
– do klasyfikacji generalnej wliczamy 5 najlepszych startów w całym cyklu
– numery startowe będą wcześniej przygotowane dla każdej drużyny (będą różniły się kolorem)
– brak na starcie poszczególnej edycji minimum 3 zawodników z drużyny, nie dyskwalifikuje team'u z drużynowej klasyfikacji generalnej
– klasyfikację drużynową wprowadzimy, jeżeli zgłoszą się minimum 4 drużyny do dnia 31.03.2019 r.
– zgłoszenia drużyn z ich nazwą proszę wysyłać: kontakt@kameleonteam.eu z Dopiskiem Drużyna CykloPiła 2019

6. PROGRAM RAMOWY CYKLO PIŁA:
– zapisy i rejestracja zawodników (pow. 15 roku życia) od 17.15 do 18.00
– zapoznanie z trasą CYKLO PIŁA
– godzina 18:30 start wyścigu głównego OPEN (wyjątek: Finał Cyklo Piła – 12.00 – patrz pkt 7 regulaminu)

PROGRAM RAMOWY MINI Cyklo Piła:
– zapisy i rejestracja dzieci (do 14 roku życia) od 17.00 do 17.30
– godzina 17.45 start wyścigów dla dzieci w kolejności
  1. dzieci do 6 roku życia (dystans ok. 400 m)
  2. dzieci od 7 do 10 roku życie (dystans ok. 2,5 km 1 mała runda)
  3. dzieci i młodzież od 11 do 14 roku życia (dystans ok. 5 km – 2 małe rundy)

– godzina 20:00 zamknięcie trasy i zakończenie edycji.

Prawo startu w wyścigu masters mają zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 2004 r. i starsi.
Zawodnicy w kategorii junior (którzy nie ukończyli w dniu zapisów 18-stego roku życia) mają prawo startu tylko i wyłącznie za zgodą pisemną rodzica lub prawnego opiekuna (formularz zgody dostępny na stronie kameleonteam.eu).
Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia.
Każdy zawodnik odbiera numer startowy osobiście. Przy pierwszej rejestracji obowiązkowe jest posiadanie dowodu osobistego!!!
NUMERY STARTOWE CYKLO PIŁA będą przypisane do zawodnika na cały sezon i będą do odbioru w Biurze Zawodów przed rozpoczęciem 1 edycji,
oczywiście można dołączyć do rywalizacji na dowolnym etapie, jednak aby być klasyfikowanym w punktacji generalnej należy wystartować w minimum 4 edycjach 2019),

Sposób przeprowadzenia CYKLO PIŁA:
– zawody będą miały charakter wyścigu szosowego na rundach
– zawody odbywają się na rowerach szosowych (dopuszczany jest start na rowerach MTB – jednakże, bez osobnej klasyfikacji)
– zgłoszenie liczy się od momentu pobrania numeru startowego w biurze zawodów
ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA KONTROLI ANTYDOPINGOWEJ.

7. CYKLO PIŁA 2019 – odbywać się będzie w 7 edycjach:
– 24 kwietnia (środa) – godz. 18.30 LOTNISKO – 6 rund – start wspólny + wyścigi dla dzieci (patrz pkt. 6 regulaminu)
– 15 maja (środa) – godz. 18.30 LOTNISKO – 2 rundy – jazda indywidualna na czas + wyścigi dla dzieci (patrz pkt. 6 regulaminu)
– 5 czerwca (środa) – godz. 18.30 LOTNISKO – 10 rund – start wspólny + wyścigi dla dzieci (patrz pkt. 6 regulaminu)
– 26 czerwca (środa) – godz. 18.30 LOTNISKO – wyścig australijski + wyścigi dla dzieci (patrz pkt. 6 regulaminu)
– 31 lipca (środa) – godz. 18.30 LOTNISKO – 2 rundy – jazda indywidualna na czas + wyścigi dla dzieci (patrz pkt. 6 regulaminu)
– 21 sierpnia (środa) – godz. 18.30 NIETUSZKOWO – 7 rund – start wspólny w Nietuszkowie
– 22 września (niedziela) – godz. 12.00 LOTNISKO – 8 rund – FINAŁ Cyklo Piła 2019 + wyścigi dla dzieci (patrz pkt. 6 regulaminu)

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
CYKLO PIŁA jest ogólnodostępną, otwartą imprezą dla amatorów jazdy rowerowej, którzy spełnią następujące warunki:
– posiadają sprawny rower
– start wyłącznie w sztywnym kasku rowerowym
– zakaz stosowania rowerów z napędem elektrycznym
– zakaz start zawodników ukaranych za stosowanie dopingu
– opłacone startowe
– kategoryczny zakaz startu na rowerach z kierownicą typu “LEMOND” podczas wyścigów ze startu wspólnego

9. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
Wyścigi Cyklo Piła:
– numer startowy – przydzielony na całą serię Cyklo Piła 2019 (w przypadku zgubienia wydrukowanie duplikatu numeru kosztuje 20 zł),
– pomoc medyczną na trasie zawodów,
– statuetki dla 3 najlepszych zawodników OPEN na każdej edycji
– koszulka lidera (wręczana po każdym etapie dla aktualnego lidera klasyfikacji generalnej OPEN)
– po zakończeniu 7. edycji Cyklo Piła 2019 dla 3 najlepszych w każdej kat. wiekowej wręczane będą pamiątkowe puchary

Wyścigi MINI Cyklo Piła dla dzieci:
– każdy startujący otrzyma imienny Certyfikat MINI Cyklo Piła
– słodkie upominki dla każdego
– dzieci, które ukończą minimum 4 z 6 edycji MINI Cyklo Piła otrzymają pamiątkową imienną statuetkę

10. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE – zasady poruszania się na trasie:
– zabrania się blokowania przejazdu zawodnikowi, który wyprzedza innego uczestnika,
– zawodnik powinien zachować szczególną uwagę w czasie jazdy,
– zawodnicy na całej trasie powinni zachować szczególną ostrożność w miejscach niebezpiecznych
– każdy z zawodników uczestniczy w imprezie na własną odpowiedzialność
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wypadków spowodowanych przez zawodnika w trakcie trwania wyścigu, jak również tuż przed wyścigiem i po jego zakończeniu.

11. OCHRONA ŚRODOWISKA na trasie CYKLO PIŁA:
– rywalizacje odbywa się na terenie Lotniska Piła (pas startowy) dlatego surowo zakazuje się na jego trasie używania otwartego ognia i palenia tytoniu.
– na całej jego trasie zabrania się pozostawiania śmieci.
– niedozwolone jest zabieranie na trasę wyścigu napojów w szklanych opakowaniach.
– jeżeli organizator lub wyznaczone do tego służby stwierdzą naruszenie tych zasad regulaminu, zawodnik zostanie usunięty z trasy, jak również ukarany karą porządkową w postaci grzywny.

12. Kary za niesportowe zachowanie i nieprzestrzeganie regulaminu:
Jeżeli upoważnione przez organizatora osoby (sędziowie, służby porządkowe) stwierdzą naruszenie postanowień powyższego regulaminu przez uczestnika, zostanie on niezwłocznie usunięty z trasy wyścigu.
Ponadto zostanie ukarany za naruszenie obowiązujących przepisów, jakie są ustanowione.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– organizator nie odpowiada za wypadki powstałe w trakcie wyścigu na zawodniku oraz nie odpowiada za szkody powstałe z ich winy.
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody rzeczowe i majątkowe powstałe na osobach biorących udział w czasie trwania imprezy, jak i bezpośrednio przed i po. Uczestnik na zgłoszeniu potwierdza, że wszystkie dane zawarte na karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym.
Przekazanie wypisanego zgłoszenia do biura zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem zawodów i jego akceptacją.
– zawodnicy dojeżdżają do miejsca zwodów na własny koszt. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie będące własnością uczestnika. Wszelkie mienie zawodnik na czas wyścigu zabezpiecza we własnym zakresie.
Szanowny zawodniku respektuj wszelkie polecenia organizatora oraz osób upoważnionych przez organizatora do tego rodzaju czynności.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jak również do przebiegu trasy i do interpretacji niniejszego regulaminu.