Regulamin Cyklo Piła 2021

 

Regulamin Sprawdzianów Kolarskich CYKLO PIŁA 2021

 

1. CEL IMPREZY:

 • propagowanie aktywnego wypoczynku,
 • promocja cennych krajobrazowo okolic Piły,
 • wpisanie imprezy w coroczny kalendarz imprez rowerowych,
 • rozwój kolarstwa i jego propagowanie wśród dzieci, młodzieży – MINI Cyklo Piła oraz dorosłych – CYKLO Piła.

CYKLO PIŁA jest imprezą otwartą, więc jest możliwy start zawodników z całego kraju.
Sprawdziany kolarskie CYKLO PIŁA zostaną rozegrane w 4 osobnych edycjach.
Wyścig w Nietuszkowie – Górskie Mistrzostwa Piły 2021 – będzie osobnym startem nie mającym wpływy na klasyfikację generalną CykloPiła 2021.

Rywalizacja Cyklo Piła odbywa się z podziałem na kategorie wiekowe (pkt. 6 Regulaminu).

MINI CYKLO PIŁA to 4 edycje zabawy w kolarstwo dla najmłodszych!

2. ORGANIZATORZY:

UKS Sportowiec Piła, MOSiR Piła, Aeroklub Ziemi Pilskiej

3. ZAPISY

BIURO ZAWODÓW – Domek Lotnika – na pilskim lotnisku (wydawanie numerów, chip'ów – oświadczenia o stanie zdrowia)
Górskie Mistrzostwa Piły – NIETUSZKOWO – biuro zawodów przy sklepie spożywczym (wydawanie numerów, chip'ów – oświadczenia o stanie zdrowia)

Zapisy na wszystkie edycje odbywają się WYŁĄCZNIE ON-LINE poprzez formularz udostępniony na stronie cyklu zawodów.
Płatności są wnoszone również ON-LINE w momencie zgłoszenia (z wyjątkiem jednorazowej płatności gotówką za numery startowe i chip, który jest na cały cykl zawodów – uiszczane w biurze zawodów). Zapisy na daną edycję zostaną zamknięte na 4 dni przed wyścigiem.
Opłata startowa za edycje rozgrywane na pilskim lotnisku wynosi 50 zł.
Opłata stratowa za start w Nietuszkowie – 60 zł.
Jednorazowa opłata za chip i numery startowe w wysokości 20 zł na cały cykl odbywa się w formie gotówkowej, podczas odbioru pakietu startowego podczas pierwszego startu.
Opłacenie z góry 5 edycji (CykloPiła + Nietuszkowo – 260 zł) – premiowane jest bawełnianą koszulką CykloPiła!

4. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Zwycięzcą indywidualnym w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie zawodnik/zawodniczka, który przejedzie wszystkie 4 edycje CykloPiła w najkrótszym czasie.

Dodatkowe premie za zajęcie:
1 miejsca w swojej kategorii zawodnik/zawodniczka otrzyma 15 sekund bonifikaty,
2 miejsca w swojej kategorii zawodnik/zawodniczka otrzyma 10 sekund bonifikaty,
3 miejsca w swojej kategorii zawodnik/zawodniczka otrzyma 5 sekund bonifikaty.
Nie ma konieczności udziału we wszystkich edycjach CykloPiła – jedynie w przypadku chęci walki o klasyfikację generalną całego cyklu.

Wyścig w Nietuszkowie nie jest wliczany do klasyfikacji generalnej CykloPiła i stanowi osobny start o koszulkę i tytuł Najlepszego Górala Piły.

Ukończenie etapu w grupie powoduje przypisanie tego samego czasu wszystkim zawodnikom w danej grupie.
Przekroczenie linii mety tuż za peletonem będzie podliczane osobnym czasem danego etapu (przekroczenie linii mety powyżej 5 sek. za ostatnim zawodnikiem grupy głównej).

Wyniki poszczególnych edycji będą publikowane na stronie www.plus-timing.pl

5. KATEGORIE WIEKOWE CYKLO PIŁA 2021:

MĘŻCZYŹNI
 • Elita (18-34 lata)
 • Masters I (35-59 lat)
 • Masters II (powyżej 60 lat)
KOBIETY
 • open 18 lat i starsze
MINI Cyklo Piła 2021:
 • dzieci  2015 i młodsi
 • żak 2014 – 2011
 • młodzik 2010 – 2007

6. PROGRAM RAMOWY CYKLO PIŁA:

 • zapisy zawodników odbywają się wyłącznie on-line, w dniu zawodów wydajemy chip'y i numery startowe w godz. od 17:15 do 18:00
 • zapoznanie z trasą CYKLO PIŁA
 • godzina 18:30 start wyścigu głównego OPEN (wyjątek: Finał Cyklo Piła – 12:00 – patrz pkt 7 regulaminu)

PROGRAM RAMOWY MINI Cyklo Piła:

 • zapisy i rejestracja dzieci (do 14 roku życia) od 17:00 do 17:30
 • godzina 17:45 start wyścigów dla dzieci w kolejności:
 1. dzieci  (dystans ok. 400 m)
 2. żak  (dystans ok. 2,5 km – 1 mała runda)
 3. młodzik (dystans ok. 5 km – 2 małe rundy)
 • godzina 20:00 zamknięcie trasy, dekoracja (mężczyźni open 1, 2 i 3 miejsce + najlepsza kobieta)

Prawo startu w wyścigu masters mają zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 2003r (ukończone 18 lat) i starsi.
Każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia.
Każdy zawodnik odbiera numer startowy i chip osobiście. Przy pierwszej rejestracji obowiązkowe jest potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem!
NUMERY STARTOWE CYKLO PIŁA będą przypisane do zawodnika na cały sezon i będą do odbioru w Biurze Zawodów przed rozpoczęciem 1 edycji. Można dołączyć do rywalizacji na dowolnym etapie, jednak aby być klasyfikowanym w klasyfikacji generalnej należy wystartować w 4 edycjach CykloPiła 2021).

Sposób przeprowadzenia CYKLO PIŁA:

– zawody będą miały charakter wyścigu szosowego na rundach
– zawody odbywają się na rowerach szosowych (dopuszczany jest start na rowerach MTB – jednakże, bez osobnej klasyfikacji)
ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA KONTROLI ANTYDOPINGOWEJ.

7. CYKLO PIŁA 2021 – odbywać się będzie w edycjach:

 • 09 czerwca (środa) – godz. 18.30 LOTNISKO – 10 rund – start wspólny
  + wyścigi dla dzieci MINI Cyklo Piła (patrz pkt. 6 regulaminu)
 • 30 czerwca (środa) – godz. 18.30 LOTNISKO – 2 rundy – jazda indywidualna na czas
  + wyścigi dla dzieci MINI Cyklo Piła (patrz pkt. 6 regulaminu)
 • 4 lipca (środa) – godz. 18.30 LOTNISKO – 7 rund – start wspólny
  + wyścigi dla dzieci MINI Cyklo Piła (patrz pkt. 6 regulaminu)
 • 11 sierpnia (środa) – godz. 18.00 NIETUSZKOWO – 8 rund – Górski Mistrz Piły – ten start jest poza klasyfikacją generalną CykloPiła 2021.
 • 19 września (niedziela) – godz. 12.00 LOTNISKO – 7 rund – FINAŁ Cyklo Piła 2021
  + wyścigi dla dzieci MINI Cyklo Piła (patrz pkt. 6 regulaminu)

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:

CYKLO PIŁA jest ogólnodostępną, otwartą imprezą dla amatorów jazdy rowerowej, którzy spełnią następujące warunki:

 • posiadają sprawny rower,
 • start wyłącznie w sztywnym kasku rowerowym,
 • zakaz stosowania rowerów z napędem elektrycznym,
 • zakaz start zawodników ukaranych za stosowanie dopingu,
 • opłacone startowe,
 • kategoryczny zakaz startu na rowerach z kierownicą typu “LEMOND” podczas wyścigów ze startu wspólnego.

9. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

Wyścigi Cyklo Piła:

 • numer startowy – przydzielony na całą serię Cyklo Piła 2021 (w przypadku zgubienia wydrukowanie duplikatu numeru kosztuje 20 zł),
 • pomoc medyczną na trasie zawodów,
 • statuetki dla 3 najlepszych zawodników OPEN na każdej edycji + dla najlepszej kobiety OPEN,
 • koszulka lidera (wręczana po każdym etapie dla aktualnego lidera klasyfikacji generalnej OPEN),
 • po zakończeniu 4. edycji Cyklo Piła 2021 dla 3 najlepszych w każdej kat. wiekowej wręczane będą pamiątkowe puchary.

10. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE – zasady poruszania się na trasie:

 • zabrania się blokowania przejazdu zawodnikowi, który wyprzedza innego uczestnika,
 • zawodnik powinien zachować szczególną uwagę w czasie jazdy,
 • zawodnicy na całej trasie powinni zachować szczególną ostrożność w miejscach niebezpiecznych
 • każdy z zawodników uczestniczy w imprezie na własną odpowiedzialność

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wypadków spowodowanych przez zawodnika w trakcie trwania wyścigu, jak również tuż przed wyścigiem i po jego zakończeniu.

11. OCHRONA ŚRODOWISKA na trasie CYKLO PIŁA:

 • rywalizacje odbywa się na terenie Lotniska Piła (pas startowy) dlatego surowo zakazuje się na jego trasie używania otwartego ognia i palenia tytoniu,
 • na całej jego trasie zabrania się pozostawiania śmieci,
 • niedozwolone jest zabieranie na trasę wyścigu napojów w szklanych opakowaniach,
 • jeżeli organizator lub wyznaczone do tego służby stwierdzą naruszenie tych zasad regulaminu, zawodnik zostanie usunięty z trasy, jak również ukarany karą porządkową w postaci grzywny.

12. Kary za niesportowe zachowanie i nieprzestrzeganie regulaminu:

Jeżeli upoważnione przez organizatora osoby (sędziowie, służby porządkowe) stwierdzą naruszenie postanowień powyższego regulaminu przez uczestnika, zostanie on niezwłocznie usunięty z trasy wyścigu.
Ponadto zostanie ukarany za naruszenie obowiązujących przepisów, jakie są ustanowione.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • organizator nie odpowiada za wypadki powstałe w trakcie wyścigu na zawodniku oraz nie odpowiada za szkody powstałe z ich winy,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody rzeczowe i majątkowe powstałe na osobach biorących udział w czasie trwania imprezy, jak i bezpośrednio przed i po. Uczestnik na zgłoszeniu potwierdza, że wszystkie dane zawarte na karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym.

Podpisanie oświadczenia w biurze zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem zawodów i jego akceptacją.

Zawodnicy dojeżdżają do miejsca zawodów na własny koszt. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie będące własnością uczestnika. Wszelkie mienie zawodnik na czas wyścigu zabezpiecza we własnym zakresie.

Szanowny zawodniku respektuj wszelkie polecenia organizatora oraz osób upoważnionych przez organizatora do tego rodzaju czynności.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jak również do przebiegu trasy i do interpretacji niniejszego regulaminu.