UWAGA!

W dniu 28.10.2016 roku odbyło się walne zebranie członków Kameleonteam i zostały wybrane nowa władze klubu. Od tego dnia wszystkie decyzje będą podejmowane przez nowo wybrany Zarząd w składzie: Arkadiusz Knap – Prezes, Piotr Nowacki v-ce Prezes i Marek Taciak – Skarbnik. Dane kontaktowe nowego zarządu znajdują się w zakładce KONTAKT.